Advokatska kancelarija 

Stojković

gallery/justice-clipart-legal-aid-5 (1)

O nama

SAJT U IZRADI!

Osnivač kancelarije Srđan R. Stojković advokat započinje rad u advokaturi  1989 godine kao pripravnik a zatim i kao advokat. 30 godina uspešne karije, kancelariski i terenski rad na predmetima iz različith oblasti prava ( građansko, krivično privredno, porodično, radno pravo i dr. oblasti). 

Od samog početka, prvog dana pripravništva kao i danas, predano uči kako se uspešno savlađuju prepreke i nalaze najbolja rešenja, rukovodeći se idejom da jasan, sveobuhvatan sporazum, u skladu sa zakonom, najbolje popravlja i uravnotežuje sukobljene interese i poremećene odnose.

U bogatoj karijeri mogu se izdvojiti komplikovani i delikatni predmeti u različitim pravnim oblastima koji su uspešno rešavani.

Osnivač kancalarije posebnu pažnju poklanja saradnji sa advokatskim pripravnicima, polazeći od osnovnog zahteva da je dužnost starijih  da, po svojoj savesti i svom najbonjem znanju, podstiču i pomažu mlađe u savlađivanju ozbiljne, teške i plemenite veštine advokatske. 

Advokatska kancelarija ,,Stojković,, strogo poštuje tajnost podataka koje je klijent preneo advokatu što je od suštinske važnosti za pružanje pravne pomoći i pravne sigurnosti. Brižljivo, marljivo, savesno i blagovremeno zastupanje pava i interesa klijenata uz poštovanje zakona, drugih propisa i pravila kodeksa profesionalne etike advokat – osnovni je princip rada kancelarije .

 

Srđan R. Stojković adv.

 

Insert a long beautiful story about your business and how it has started. Tell about your team members and write an article about the Founder of this business. Insert your own photos, so customers can learn about you more and trust you.

Insert a long beautiful story about your business and how it has started. Tell about your team members and write an article about the Founder of this business. Insert your own photos, so customers can learn about you more and trust you.

gallery/j-zamora-gwotvo3qq7u-unsplash (1)